Καφές

Espresso Μονός / Διπλός

Espresso Freddo

Capuccino

Capuccino Freddo

Latte

Mocha

Καφές Φίλτρου

Nescafe / Nescafe Frappe

Ελληνικός Μονός / Διπλός