Αναψυκτικά

Coca Cola / Coca Cola Light 250 ml

Έψα Πορτοκαλάδα / Λεμονάδα 250 ml

Sprite 250 ml

Soda / Tonic 250 ml

Νερό Εμφιαλωμένο 1lt

Ανθρακούχο Νερό 250 ml

San Pellegrino 250 ml / 750 ml